Przykładowe zastosowanie stali:

1.4016
Urządzenia do wytwarzania kwasu azotowego (wieże absorbcyjne, wymienniki ciepła dla gorących tlenków azotu i gorącego kwasu azotowego), zbiorniki, rurociągi i cysterny do przewozu kwasu azotowego; urządzenia i części maszyn dla przemysłu spożywczego (np. mleczarskiego, browarniczego, cukrowniczego, owocowo-warzywnego, urządzenia i części dla przemysłu mydlarskiego, urządzenia kuchenne stołówek, wytwórni konserw, dla gospodarstwa domowego, spawanie nie zalecane.
1.4301
Części głęboko tłoczone do urządzeń w przemyśle chemicznym, wieże absorbcyjne, wymienniki ciepła, zbiorniki do kwasów, kondensatory, rurociągi przesyłowe, w przemyśle spożywczym na elementy narażone na działanie agresywnych środowisk konserwujących (sól, SO2); urządzenia dla przemysłu lakierniczego i farmaceutycznego, autoklawy, mieszadła, kotły destylacyjne, części pomp m.in. do pracy w kwaśnych wodach szybowych w przemyśle węglowym, konstrukcje okrętowe i lotnicze, dekoracje wnętrz w architekturze; spawalna.
1.4541
W przemyśle chemicznym na chłodnice, kondensatory, wieże absorpcyjne, rurociągi, zbiorniki, w przemyśle spożywczym na zbiorniki, cysterny, wymiennili ciepła, w przemyśle celulozowo-papierniczym, lakierniczym i farmaceutycznym na autoklawy, mieszadła, kotły destylacyjne; części pomp do pracy w kwaśnych wodach szybowych w przemyśle węglowym; spawalna.
1.4404
Do budowy urządzeń o ściance grubszej niż 20mm w środowisku o dużym zagrożeniu korozjąmiędzykrystaliczną oraz w obecności niektórych bardzo agresywnych chlorków (stali tych nie należy stosować w obecności kwasu azotowego); zaleca się stosowanie w niektórych węzłach ciągu produkcji mocznika; w przemyśle chemicznym na zbiorniki, rurociągi, pompy itp.; w przemyśle spożywczym na kadzie, cysterny, wymienniki ciepła; w przemyśle celulozowo-papierniczym na rurociągi, płuczki, itp.; w przemyśle farmaceutycznym na zbiorniki, mieszadła, pompy, kotły destylacyjne; konstrukcje okrętowe, dekoracje w architekturze wnętrz; spawalna.
1.4571
Urządzenia o wysokich wymaganiach odporności na korozję; w przemyśle chemicznym na rurociągi, zbiorniki, reaktory, pompy itp.; w przemyśle spożywczym na zbiorniki, kadzie, autoklawy, cysterny, wymienniki ciepła; w przemyśle farmaceutycznym na mieszadła, kotły destylacyjne, aparaty reakcyjne, itp.; ładowanie chemikaliowców w przemyśle okrętowym; na urządzenia farbiarskie, aparature przy wyrobie celulozy np: metodą siarczynową, sztucznego jedwabiu; spawalna.

© 2016 Spitcom